Technische Werkvoorbereider:
Locatie: Regio Den Bosch

Groep:
Technisch
Opleiding:
MBO niveau 4
Dienstverband:
Vast
Salaris:
functie eisen:

- MBO-4 (Opleiding van technische aard) 

- Kennis van (eenvoudige) onderhoudstechnieken

- Beheersing Nederlandse taal, basiskennis Engelse en Duitse taal

- Basiskennis MS Office Word, Excel, Access, Outlook, AutoCad, PDF pro en Inventor

- In bezit van hoogwerker- en heftruckcertificaat en hijsbewijs


Functie omschrijving:

Geplande werkzaamheden: 

- plannen van werkzaamheden aan apparatuur en installaties

- vaststellen van de aard en omvang van de uit te voeren werkzaamheden

- vaststellen van de urgentie en werkvolgorde i.o.m. leidinggevende en productie

- ramen van de benodigde manuren en doorlooptijd

- overleggen over het tijdstip en de duur van de uitvoering en inpassen van de werkzaamheden in het totale werkaanbod

- opstellen en bijsturen van planningen

- inplannen periodieke inspecties externen 

- efficiënte werkuitvoering

- juistheid voor wat betreft de aard, omvang en urgentie van de werkzaamheden

- mate van afstemming van geplande werkzaamheden

- mate waarin een optimale inzet van mensen en middelen wordt bevorderd

- haalbaarheid van de planningen

- tijdig uitgevoerde externe inspecties Voorbereide werkzaamheden

- uitwerken van de complexe werkzaamheden in werkschema's, instructies, één-punts lessen met materiaalbehoeften en eventueel inbreng van (specialistische) derden

- maken van technische tekeningen met behulp van AutoCad, PDF pro of Inventor (n.v.t. in Aalst)

- aanvragen van offertes voor nieuwe materialen en diensten van derden

- (laten) bestellen van materialen en bestellen van diensten na akkoord leidinggevende en bewaken dat deze tijdig beschikbaar zijn

- klaarleggen van onderdelen en gereedschappen - oplossen van zich voordoende problemen i.o.m. betrokkenen

- leveren van input en assisteren van collega’s bij technische vraagstukken

- kwaliteit van de uitwerking van de werkzaamheden

- tijdige beschikbaarheid van documenten, materialen en ingehuurde diensten

- snelheid en adequaatheid waarmee zich voordoende problemen worden opgelost

- mate van input en ondersteuning

 

Voorbereidende werkzaamheden:

- uitwerken van de complexe werkzaamheden in werkschema's, instructies, één

-punts lessen met materiaalbehoeften en eventueel inbreng van (specialistische) derden

- maken van technische tekeningen met behulp van AutoCad, PDF pro of Inventor 

- aanvragen van offertes voor nieuwe materialen en diensten van derden

- (laten) bestellen van materialen en bestellen van diensten na akkoord leidinggevende en bewaken dat deze tijdig beschikbaar zijn

- klaarleggen van onderdelen en gereedschappen

- oplossen van zich voordoende problemen i.o.m. betrokkenen

- leveren van input en assisteren van collega’s bij technische vraagstukken

- kwaliteit van de uitwerking van de werkzaamheden

- tijdige beschikbaarheid van documenten, materialen en ingehuurde diensten

- snelheid en adequaatheid waarmee zich voordoende problemen worden opgelost

- mate van input en on